Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


Η Φυσική Αγωγή πρέπει να ξεκινά από το Νηπιαγωγείο.

            Στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά ώστε:
Να αναπτύξουν την αδρή  κινητικότητά τους.Να εξασκήσουν και να τε
λειοποιήσουν τα θεμελιώδη  κινητικά  τους πρότυπα (δηλ. δεξιότητες μετακίνησης, προσανατολισμού, χειρισμού αντικειμένων και κυρίως ισορροπίας).
Να ψυχαγωγηθούν με διάφορα κινητικά παιχνίδια.Να αναπτύξουν Σωματογνωσία.Να αναπτύσσουν τη σωματική τους δραστηριότητα και να προάγουν την υγεία τους. Να αναπτύσσουν σταδιακά θετικές στάσεις για συνεργασία και αλληλοαποδοχή και υποστήριξη.
(απόσπασμα από τη fa3.gr)
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου