Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Δημοκρατικά προβλήματα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ο οργανωτικός ρόλων των στελεχών Διοίκησης


Η συγκέντρωση λήψης αποφάσεων στο κέντρο (υπουργείο) συνιστά εγγενές έλλειμμα δημοκρατίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η ελληνική επιστημονική έρευνα έχει επισημάνει τις σοβαρές δομικές ανεπάρκειες του έντονα γραφειοκρατικού και συγκεντρωτικού ΕΕΣ (π.χ. πλήρης απουσία κινήτρων, εστίαση στην αρχαιότητα, προβληματική διαχείριση και περιορισμένη επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων κ.ά.), οι οποίες το καθιστούν γενικά, αναποτελεσματικό, με χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, προσκολλημένο στην τυπολατρική γραφειοκρατία.διαβάστε τη συνέχεια
 (πηγή ΤΟ ΒΗΜΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου